Learning and investing

Mācības un investīcijas – pieņem apzinātus lēmumus

Mācības un investīcijas – pieņem apzinātus lēmumus

Mums visiem ir finansiāli mērķi. Ceļi, ko izvēlamies, lai tos sasniegtu, katram cilvēkam ir atšķirīgi, un tie var novest pie pilnvērtīgas profesionālas dzīves. Lielākā daļa no mums uzskata, ka ietaupījumi ir labākais veids, kā sasniegt savus mērķus. Tomēr uzkrājumu veidošana vien diez vai spēs tikt līdzi inflācijai un nodokļiem, kas nozīmē, ka būs jāstrādā ilgāk, lai sasniegtu jebkādu mērķi. Tāpēc uzkrājumu veidošana var nesniegt finansiālu brīvību.

Read more

Lernen und investieren – bewusste Entscheidungen treffen

Lernen und investieren – bewusste Entscheidungen treffen

Wir alle haben finanzielle Ziele. Die Wege, die wir wählen, sind von Mensch zu Mensch verschieden und können zu einem zufriedenstellenden Berufsleben führen. Die meisten von uns glauben, dass Sparsamkeit die beste Option ist, um unsere Ziele zu erreichen. Allerdings werden die Ersparnisse allein kaum mit der Inflation und den Steuern mithalten können, und es wird ein viel längeres Arbeitsleben erforderlich sein, um irgendein Ziel zu erreichen. Sparen führt also nicht unbedingt zur finanziellen Freiheit.

Read more

Õppimine ja investeerimine – tee teadlik otsus

Õppimine ja investeerimine – tee teadlik otsus

Meil kõigil on rahalised eesmärgid. Teed, mille me nende saavutamiseks valime, on inimestel erinevad ja võivad viia täisväärtusliku tööeluni. Enamik meist usub, et säästmine on parim valik oma eesmärkide saavutamiseks. Kuid säästmine üksi ei suuda tõenäoliselt inflatsiooni ja maksudega sammu pidada ning tähendab palju pikemat tööiga ühegi eesmärgi saavutamiseks. Seetõttu ei pruugi säästmine kaasa tuua rahalist vabadust.

Read more

Oppiminen ja sijoittaminen – tee tietoon perustuvia päätöksiä

Oppiminen ja sijoittaminen – tee tietoon perustuvia päätöksiä

Meillä kaikilla on taloudellisia tavoitteita. Polut, joita kuljemme niiden saavuttamiseksi, vaihtelevat henkilöittäin, ja ne voivat johtaa tyydyttävään työelämään. Useimmat meistä uskovat, että säästöt ovat paras vaihtoehto tavoitteidemme saavuttamiseksi. Pelkillä säästöillä ei kuitenkaan todennäköisesti pysytä inflaation ja verojen tahdissa, ja se merkitsee paljon pidempää työuraa tavoitteen saavuttamiseksi. Säästäminen ei siis välttämättä johda taloudelliseen vapauteen.

Read more

Læring og investering – ta informerte beslutninger

Læring og investering – ta informerte beslutninger

Vi har alle økonomiske mål. Veiene vi tar for å oppnå dem varierer fra person til person og kan føre til et tilfredsstillende yrkesliv. De fleste av oss mener at sparing er det beste alternativet for å nå våre mål. Det er imidlertid lite sannsynlig at sparingen alene holder tritt med inflasjonen og skattene, og det vil bety et mye lengre arbeidsliv for å nå ethvert mål. Derfor vil ikke sparing nødvendigvis føre til økonomisk frihet.

Read more

Læring og investering – træf velinformerede beslutninger

Læring og investering – træf velinformerede beslutninger

Vi har alle økonomiske mål. Vejene, vi går for at opnå dem, varierer fra person til person og kan føre til et tilfredsstillende professionelt liv. De fleste af os mener, at besparelser er den bedste mulighed for at nå vores mål. Opsparing alene vil dog næppe holde trit med inflation og skatter og vil betyde et meget længere arbejdsliv for at nå noget mål. Derfor kan besparelser ikke føre til økonomisk frihed.

Read more

Mokslas ir investicija – priimk sąmoningus sprendimus

Mokslas ir investicija – priimk sąmoningus sprendimus

Visi turime finansinių tikslų, kuriems pasiekti renkamės įvairius kelius. Jų pasirinkimas priklausomas nuo juo keliaujančio asmens, kuris gali prieiti prie tikrai jį tenkinančio profesinio gyvenimo. Dauguma iš mūsų mano, kad santaupos tai geriausias pasirinkimas tikslui pasiekti. Visgi jos nepasivys infliacijos ir mokesčių, tad viso to pasekmėje reikš žymiai ilgesnį profesinį gyvenimą, paskirtą užsibrėžtam tikslui pasiekti. Prieinama išvados, kad santaupos gali vesti prie finansinės nepriklausomybės.

Read more

Учене и инвестиране – вземайте информирани решения

Учене и инвестиране – вземайте информирани решения

Всички имаме финансови цели. Пътищата, по които поемаме  за да ги постигнем  варират от човек на човек и могат да доведат до пълноценен професионален живот. Повечето от нас вярват, че спестяванията са най – добрият вариант за постигане на целите ни. Само спестяванията обаче едва ли ще се справят с инфлацията и данъците и ще означават много по-дълъг живот за постигане на каквато и да е цел. Следователно спестяванията може да не доведат до финансова свобода.

Read more

Učenie a investovanie – robiť informované rozhodnutia

Učenie a investovanie – robiť informované rozhodnutia

Všetci máme finančné ciele. Cesty, ktorými ich dosiahneme, sa líšia od človeka ku človeku a môžu viesť k naplnenému profesionálnemu životu. Väčšina z nás verí, že úspory sú najlepšou možnosťou na dosiahnutie našich cieľov. Samotné úspory však pravdepodobne neudržia krok s infláciou a daňami a budú znamenať oveľa dlhší pracovný život na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa. Preto úspory nemusia viesť k finančnej slobode.

Read more