Tag: Balíček Ripple

Balíček Ripple – tréning pre začiatočníkov

Balíček Ripple – tréning pre začiatočníkov

Ripple alebo XRP je tretia najväčšia kryptomena na svete. Finančné inštitúcie a poskytovatelia likvidity majú tendenciu vyrovnávať svoje financie v tejto digitálnej mene. Ripple je jediná centralizovaná kryptomena na svete, ktorá je priamo prepojená s bankovou komunitou. Keďže ide o jedinú centralizovanú kryptomenu, existuje veľa dôvodov, prečo do nej investovať.

Read more

Učenie a investovanie – robiť informované rozhodnutia

Učenie a investovanie – robiť informované rozhodnutia

Všetci máme finančné ciele. Cesty, ktorými ich dosiahneme, sa líšia od človeka ku človeku a môžu viesť k naplnenému profesionálnemu životu. Väčšina z nás verí, že úspory sú najlepšou možnosťou na dosiahnutie našich cieľov. Samotné úspory však pravdepodobne neudržia krok s infláciou a daňami a budú znamenať oveľa dlhší pracovný život na dosiahnutie akéhokoľvek cieľa. Preto úspory nemusia viesť k finančnej slobode.

Read more

Balíček Ripple – trénink pro začátečníky

Balíček Ripple – trénink pro začátečníky

Ripple neboli XRP je třetí největší kryptoměnou na světě. Finanční instituce a poskytovatelé likvidity mají tendenci vypořádat své finance v této digitální měně. Ripple je jediná centralizovaná kryptoměna na světě, která je přímo propojena s bankovní komunitou. Jelikož se jedná o jedinou centralizovanou kryptoměnu, existuje mnoho důvodů, proč do ní investovat.

Read more

Učit se a investovat – dělat informovaná rozhodnutí

Učit se a investovat – dělat informovaná rozhodnutí

Všichni máme finanční cíle. Cesty, kterými se k nim vydáváme, se liší od člověka k člověku a mohou vést k naplňujícímu profesnímu životu. Většina z nás věří, že úspory jsou nejlepší možností k dosažení našich cílů. Samotné úspory však pravděpodobně neudrží krok s inflací a daněmi a budou znamenat mnohem delší pracovní život k dosažení jakéhokoli cíle. Úspory proto nemusí vést k finanční svobodě.

Read more